Kaizen facilitator training (in company)

Het in huis hebben van 'eigen' facilitators, in plaats van externe facilitators helpt in het borgen van de veranderingsaanpak in de organisatie. Het verhoogt de medewerkerstevredenheid door het leren van nieuwe skills en het levert u bovendien een kostenvoordeel op. U heeft minder of zelfs geen externen meer nodig.

Tijdens de training wordt de theorie gelijk toegepast in de praktijk, doordat de deelnemers een eigen verbeterproject gaan uitvoeren waarmee concreet resultaat wordt behaald.

Wat levert deze training u op?

De Kaizen Facilitator is in staat om met veel zelfvertrouwen, allerlei teams (waaronder Kaizen Event Teams), met verschillenden doelen, naar succes te leiden.

Deze training is geschikt voor

Heeft u al een Kaizen-verbeterproject meegemaakt als teamlid maar wilt u dit project graag zelf leiden? Heeft u een Lean training gehad, maar mist u nog wat skills voor het faciliteren van veranderingen? Deze training is geschikt voor medewerkers die groepen gaan faciliteren die in relatief korte tijd, grote verbeteringen dienen door te voeren. Voorafgaand aan de Kaizen Facilitator Training dient de deelnemer in het bezit te zijn van een Lean Belt.

Inhoud training

De Kaizen facilitator-opleiding is een combinatie van training on the job en het samen met de trainer doornemen en oefenen van de soft skills – theorie.

  • Theorie: Een deel van de soft skills is al onderwezen in de Lean Belt Training. In de Facilitator-training gaan we dieper in op de moeilijkheden die je als Facilitator tegen kunt komen zoals weerstand, conflicten, overheersende of juist sub-assertieve teamleden, een team dat niet wil, etc. Bovendien besteden we veel aandacht aan de eigen presentatie richting de groep
  • Training on the job: De facilitator-in-opleiding gaat 'in de loop van de Kaizen's' een steeds grotere en zelfstandiger rol vervullen. Dit wordt langzaam opgebouwd, afhankelijk van zijn/haar presteren

Elke Kaizen-dag wordt vooraf doorgenomen; wat gaan we doen en waarom. Na elke Kaizen-dag spreken de trainee en trainer deze uitgebreid door aan de hand van de '3 golflengtes van communicatie': Inhoud, procedure, mens.

Duur van de training

Duur van het theoriedeel van de training: 2 dagen. De training on the job bestaat uit het (steeds meer) zelf leiden van Kaizen Events. Ervaring leert dat het meemaken en deels zelf leiden van 4 Kaizen Events voor de meeste mensen voldoende is.
Wij bieden deze training als in company training aan. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of passend aanbod.

Terug