Lean Training

Deelnemen aan onze trainingen is een beleving, leuk, niet altijd gemakkelijk, soms zelfs confronterend, en juist daarom effectief. Door het creëren van zelfinzicht is een deelnemer beter in staat zelf een verandering bij anderen of zijn team te begeleiden. Onze trainers zijn Lean Masters en Lean 6 Sigma Master Black Belts met minimaal 15 jaar ervaring in het trainen en uitrollen van Lean 6 Sigma. Onze trainers hebben een authentieke stijl die het leren leuker maakt.

Hieronder een overzicht van onze Lean trainingen.

Terug

Lees meer...
Lean Introductie training

Lean Introductie Training

In deze training ligt de focus op kennismaking met Lean waarbij op een enthousiasmerende en eenvoudige wijze de basisprincipes van Lean worden gepresenteerd aan de hand van praktijkcases.

Lees meer...
Lean Belt training

Lean Belt Training

Leer Lean effectief toe te passen in verbeterprojecten: U leert de aspecten van Lean, leiderschap en de veranderkundige vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

Lees meer...
Value Steram Mapping VSM Lean Six Sigma

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping is één van de krachtigste Lean instrumenten, die vaak als basis voor verbeteringen wordt ingezet.

Lees meer...
Training operationeel management Lean Six Sigma

Training Operationeel Management

U kunt zich meer focussen op het behalen van de organisatie doelstellingen met de juiste informatie en bent minder bezig met het oplossen van dagelijkse incidenten.