Wat is Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een managementmethodiek, die al tientallen jaren wereldwijd wordt toegepast. Deze methodiek stelt organisaties in staat om op een gestructureerde en objectieve wijze processen binnen een organisatie onder de loep te nemen, te analyseren en deze vervolgens te verbeteren.

Het resultaat is een organisatie waar de wens van de klant centraal staat en waarbinnen de medewerkers in staat zijn zichzelf continue te verbeteren. Dit zorgt voor een stijging van de klant- en medewerkerstevredenheid, een verbetering van de efficiency, een toename van de kwaliteit van de processen, een verlaging van de kosten en een maximaal rendement.

Lean Six Sigma wordt vaak ingezet bij:

  • Een te lage klanttevredenheid
  • Te lange doorlooptijd (time to market)
  • Te veel en te hoge kosten
  • Onvoldoende business resultaat uit verbeteracties
  • Te lage performance van de interne organisatie
  • Weerstand tegen verandering binnen de organisatie

Hoe werkt Lean Six Sigma?

Door middel van verschillende methodieken en tools kunt u fouten, inefficiënte processen en dus verspilling binnen uw organisatie opsporen, identificeren en oplossen. Lean Six Sigma geeft hiermee duidelijk richting aan de in te zetten verbeterpunten met zichtbare en meetbare resultaten.

Lean Six Sigma bestaat eigenlijk uit twee componenten: Lean en Six Sigma. Vaak worden ze in één adem genoemd. De belangrijkste reden is dat de combinatie van Lean en Six Sigma, toegepast in de juiste verhouding, een groot synergie voordeel oplevert.

Door het toepassen van Lean als verbetermethodiek gaat u op een andere manier naar uw organisatie kijken. Lean focust op het elimineren van verspilling en het opsporen en weglaten van activiteiten zonder toegevoegde waarde.

Met Six Sigma brengt u de performance van uw organisatie van gemiddeld ('een zesje') naar zeer goed (een negen of tien). Met behulp van de statistische tools binnen Six Sigma kunt u processen analyseren, verbeteren en onder controle houden.

Onze aanpak

Wij combineren Lean en Six Sigma met de standaard Lean Six Sigma project management methoden. De methoden werken als een projectkapstok en creëren flexibiliteit om de juiste Lean en Six Sigma tools in te zetten. Naast de typische Lean Six Sigma 'hard skills' maken Lean leiderschap, (inter)persoonlijke vaardigheden (de zogenaamde 'soft skills') en de Fun factor een integraal onderdeel uit van onze aanpak. De combinatie is in onze visie essentieel voor het bereiken van een duurzame verandering binnen een organisatie. Door deze integrale aanpak kunt u bovendien binnen enkele maanden een duurzame verandering èn verbetering realiseren van gemiddeld 75%.

Meer informatie over onze trainingen vindt u hier: Lean trainingenLean Six Sigma trainingen en Lean Leiderschapstrainingen.

Lean Six Sigma: voor alle typen organisaties

Vergelijk uw eigen organisatie niet met de Fortune Top 100 bedrijven, maar leer van hen. Ruim 80% van deze organisaties past Lean Six Sigma met succes toe, waaronder grote namen als Motorola, Honeywell en General Electric. Maar ook kleinere organisaties zoals Achmea en KPN, productiebedrijven, financiële dienstverleners, verzekeraars, overheden en MKB passen Lean Six Sigma met succes toe en hun aantal is groeiende.

Design For Six Sigma, DFSS, the next level

Organisaties die toe zijn aan de volgende stap, waar in de verbetering van processen, producten of diensten geen winst meer te behalen valt bieden wij Design For Six Sigma, DFSS. DFSS richt zich op het ontwerpen van nieuwe processen, producten en diensten. 

Meer informatie over onze DFSS trainingen vindt u hier: DFSS Black Belt Training en DFSS Training voor Commerciële rollen. Wilt u meer informatie over onze DFSS adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

Terug