Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping is één van de krachtigste Lean instrumenten, die vaak als basis voor verbeteringen wordt ingezet. Met een VSM krijgt u een volledig beeld van de status van het proces m.b.t. de waarde toevoegende activiteiten vanuit het oogpunt van de klant, zowel van de materiaalstroom als van de informatiestroom. Het helpt processen in kaart te brengen en efficiënter in te richten, met als doel de doorlooptijden te verkorten, "first-time-right" te vergroten en het onderhandenwerk (voorraad) terug te dringen. De klant en klantwaarde zijn hierin altijd het uitgangspunt.

Deze training is geschikt voor

De VSM training is geschikt voor medewerkers, teamleiders, managers en Lean professionals die projectleider worden voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen.

Wat levert deze training u op?

 • Na deze training kunt u duidelijk benoemen wie uw klant is en wat 'Waarde' nu precies betekent voor deze klant
 • U krijgt inzicht in de verschillende manieren van observeren van een proces in de praktijk
 • U kunt verschillende instrumenten inzetten zoals VSM en Procesmapping om processen in kaart te brengen
 • U kunt de Waardestroom bepalen, omloopsnelheid van de voorraad en doorlooptijden berekenen
 • U kunt 'Waarde toevoegende activiteiten' van 'Niet–waarde toevoegende activiteiten' onderscheiden en verspillingen (Waste) identificeren
 • U kunt een 'Future State Map' ontwerpen om tot een klantgericht, efficiënter proces te komen

Inhoud training

De theorie wordt gecombineerd met praktijkvoorbeelden, gezamenlijke en individuele oefeningen, discussies, simulatie en herhalingen.

 • Lean principes (Waarde, Waardestroom, Flow, Pull en Continu verbeteren)
 • Toyota productiesysteem
 • Benoemen van de 8 typen verspillingen
 • Berekenen Taktijd en First Time Right
 • Wat zijn de verschillende observatie methodes
 • Process Mapping, SIPOC en Swimlanes
 • Value Stream Mapping – Current State
 • Value Stream Mapping – Future State
 • Berekening kapitaalbeslag en voorraadomloopsnelheid
 • Heijunka balancing
 • Diverse type Kanban-systemen
 • Introductie Kaizen continu verbeteren, Sit-ins en standaardiseren

Materiaal

De training voorziet in een trainingsmanual met een overzichtelijk stappen plan: hoe bouw je een current- en future State VSM, hoe voer je de berekeningen uit, en welke tools en templates je nog meer kunt inzetten bij het maken van een VSM. Verder ontvangt u een boek ter inspiratie.

Duur van de training

2 dagen: De trainingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 17.30 uur.

Inschrijven

Deze training kan op maat gemaakt worden en is momenteel alleen beschikbaar als incompanytraining.
Wilt u zich inschrijven of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Terug