Kaizen begeleiding

Bij repeterende processen waarvan de efficiency verbeterd moet worden, gebruiken wij vaak een 'mini - Lean 6 Sigma' projectaanpak. De zogenoemde Kaizen (Japans voor 'veranderen naar beter'). Een goede omschrijving voor Kaizen is 'uiteen halen en opnieuw in elkaar steken op een betere manier'. Kaizen is een procesverbeterings-aanpak die al lang in de industrie toegepast wordt. De laatste tijd wordt Kaizen ook meer en meer binnen de dienstverlening toegepast; en met succes. We hebben voorbeelden van eerdere opdrachten waarbij we bijvoorbeeld 30-50 % efficiency binnen een enkele weken konden realiseren. Onder meer door het reduceren van onnodige processtappen en wachttijden.

De doelstellingen van Kaizen zijn:

  • Leveren op tijd volgens de klantwens
  • Het elimineren van verspillingen
  • Standaardisering van productie

Voordelen van Kaizen zijn onder andere:

  • Snel, binnen enkele weken, resultaat bereiken
  • Gebruikt de kennis en ervaring van mensen die in het proces werken
  • Een impuls voor medewerkers om kritisch naar de eigen werkzaamheden te kijken
  • Verhoogt de medewerker tevredenheid

In de Kaizen-aanpak wordt het business proces, samen met de medewerkers, in een zeer korte tijd geanalyseerd en verbeterd. Resultaten worden meetbaar gemaakt en zijn direct zichtbaar. De aanpak is snel en zeer intensief. Keuzes worden onderbouwd met feiten. Daarnaast is voldoende aandacht voor de menselijke kant van de verandering. Dit alles maakt het mogelijk weerstand meteen te adresseren en te elimineren/reduceren.

Wilt u meer weten? Neem contact op ons.

Terug