Lean Verbeterscan (QuickScan)

Lean en Lean Six Sigma zijn bekende termen. Iedereen is er mee bezig, maar wat gebeurt er precies mee? En is het interessant voor uw organisatie of afdeling om ook met Lean aan de slag te gaan? De Lean Verbeterscan ("QuickScan") is een handige tool wanneer:

 • U wilt weten wat Lean voor u kan betekenen en welke resultaten het kan opleveren voordat u aan de slag gaat.
 • U wilt weten hoe klantgericht uw organisatie/afdeling is?
 • U wilt uw medewerkers kennis laten maken met Lean.
 • U wilt meer inzicht krijgen in de effectiviteit van uw organisatie/afdeling.
 • U wilt snel aan de slag met Lean maar weet nog niet precies waar.

De Lean Verbeterscan meet op een bepaald moment in de tijd hoe hoog de Lean-volwassenheid (continu verbeter/evolutie pad) van een team is en waar een verbetermarge ligt om een continueverbetercultuur te ontwikkelen of verder te bestendigen. Het unieke aan deze Verbeterscan is dat hij bestaat uit twee delen, de scan kijkt naar het Continu Verbeter Vermogen en naar de Continu Verbeter Impact.

Wat levert deze Lean Verbeterscan u op?

De Lean Verbeterscan helpt organisaties in zeer korte tijd een goed beeld te vormen waar de 'Quick Wins' zitten en wat een goed stappenplan zal zijn voor de invoering van Lean op korte en lange termijn. Belangrijke eindresultaten van een Lean Verbeterscan zijn (1) de positionering van een team op een interne benchmark curve, (2) een overzicht van acties ter realisatie van het verbeterpotentieel opgesteld in samenspraak met het team, (3) een formeel commitment om het verbeterpotentieel te behalen binnen vooraf bepaald tijdstip.

 • U krijgt inzicht in hoe klantgericht uw organisatie/afdeling is.
 • U krijgt inzicht in de huidige situatie van uw organisatie/afdeling: Wat zijn uw Best practices en wat zijn uw belangrijkste verbeterpunten.
 • U krijgt inzicht in hoe helder de strategie van uw organisatie terug te vinden is in de prestaties, het gedrag, de structuur en de processen van uw organisatie.
 • U krijgt inzichten in de leidinggevende capaciteiten van uw organisatie.
 • U krijgt inzicht in hoe de medewerkers worden betrokken in het aanpakken van verbeteringen.
 • U krijgt inzicht in hoeveel verspillingen er zijn door op een 'lean manier' naar uw processen te kijken.
 • U krijgt inzicht in de aanwezige grondoorzaken voor de belangrijkste problemen.
 • U krijgt inzicht in het verbeterpotentieel: Wat kan het aanpakken van de verbeterpunten opleveren.
 • U krijgt handvatten voor de vervolgaanpak: Hoe kunt u op korte termijn aan de slag om de verbeteringen te realiseren.

Inhoud Lean Verbeterscan

Wij starten de Lean Verbeterscan altijd met een Kick-off. Dit is een korte bijeenkomst waarin betrokken medewerkers de basisprincipes van Lean Management en Six Sigma worden uitgelegd. Vervolgens gaan we samen met de interne professional en/of manager/teamleider en de medewerkers aan de slag door het inventariseren van de processen en het meekijken op de werkvloer.

De Lean Verbeterscan bevat de volgende onderwerpen:

 • Interviewen van medewerkers & management,
 • Uitvoeren van een Gemba: Observeren continu verbeteren op de werkvloer, uitvoeren van data-analyses, onderzoeken welke stuurinformatie aanwezig is en welke ontbreekt,
 • Analyseren resultaten, formuleren bevindingen,
 • Voorbereiden resultaten & actie workshops, bepalen grondoorzaken en acties ter verbetering,
 • Commitment sessie voorbereiden, inclusief laatste validaties, presenteren van de resultaten en de vervolgaanpak.

Tijdens bovenstaande onderwerpn worden de medewerkers actief betrokken om de juiste kennis en draagvlak te garanderen. Uiteindelijk vindt er een terugkoppelsessie van de scan plaats. Hierin worden de resultaten besproken en krijgt u een korte rapportage waarin de mogelijkheden van Lean voor de processen binnen uw organisatie staan. In deze rapportage wordt tevens een besparingspotentieel weergegeven. Daarnaast maken wij een vergelijking met organisaties binnen uw sector. Op deze manier ziet u gemakkelijk of u boven of onder het landelijke gemiddelde presteert op het gebied van Lean.

Intresse?

Vraag een van onze adviseurs naar de mogelijkheden van het maken van een Lean Verbeterscan in uw organisatie.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of passend aanbod.