Training Operationeel Management

 • "We zijn niet in staat om alle cijfers tot op het hoogste niveau op te rollen"
 • "We vinden het niet nodig om alles inzichtelijk te maken"
 • "We zijn bezig met ons eigen werk, niemand kijkt om zich heen"
 • "Veel informatie is nu niet of niet volledig beschikbaar omdat Finance in hiërarchische onderdelen denkt, niet in termen van klanten (i.e. interne business partners) of ketens"

Herkent u dit? Op strategisch, tactisch en operationeel niveau is het van groot belang om voldoende aandacht te besteden aan innovatie en ondernemerschap, om het succes van de organisatie op de lange termijn te vergroten. Dit betekent echter dat de basis van het operationeel management, op alle niveaus goed ingericht dient te zijn. In de huidige praktijk zijn directie, (senior) management en teamleiders nog veel tijd kwijt met het oplossen van (dagelijkse) incidenten. Professioneel operationeel management is dan ook van belang voor het bereiken van zowel de korte als de lange termijn doelstellingen van de organisatie.

Onder operationeel management verstaan we de formele structuren en informatie waarmee de operaties worden gestuurd. Door het gebruik van uniform operationeel management is veel waarde te ontsluiten in de operationele processen van de organisatie. Operationeel management levert houvast om kwaliteit, productiviteit en medewerkerstevredenheid te verbeteren.

Deze training is geschikt voor

Startende of ervaren leidinggevende en managers die verantwoordelijk zijn voor het primaire proces of ondersteunende diensten. U heeft de behoefte uw rol verder te verdiepen en wilt hiervoor graag meer praktische handvatten. In de training komen vragen aan bod als: "Kan ik doelmatiger en doeltreffender werken? Hoe doen anderen het? Wat zijn de best practices? Wat kan ik daarvan leren en toepassen?"

Wat levert deze training u op?

Het besturen van de prestaties van processen en het continu verbeteren zodat de organisatie doelstellingen worden behaald. Met als resultaat het verhogen van de klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en financiële waarde.

 • Operationeel management (OM) stuurt de bedrijfsprocessen. Zonder sturing kan geen acceptabel en voorspelbaar resultaat worden verwacht. Met operationeel management wordt gestuurd op de effectiviteit, efficiency en kwaliteit van de uitvoering van processen.

Operationeel management biedt:

 • Beter inzicht in procesverloop.
 • Goede monitor op de uitvoering.
 • Betere verantwoording over kwantiteit en kwaliteit.
 • Beter inzicht in en verantwoording over de besteding van middelen.
 • Optimale risicobeheersing.
 • Betere aanesturing bij aanpassing op veranderingen van buitenaf.
 • Een verbeterde Track and trace.
 • Duidelijke zichtbaarheid van de veranderingen / investeringen.

Inhoud training

Deze bestaat uit drie hoofdonderdelen:

Prestatiemanagement
De daadwerkelijke sturing van het management op de processen, met als
doel kwaliteit te verbeteren, kosten te verlagen en de doorlooptijd te verkorten.

Capaciteitsmanagement
Het verbeteren van de match tussen vraag naar en aanbod van capaciteit, zowel op
het niveau van de afdelingen als over afdelingen en ketens van distributie en productie heen.

Medewerker management
Het faciliteren van medewerkers om blijvende procesverbeteringen te bereiken.

Aan bod komt:

 • Operationeel management raamwerk.
 • Belemmeringen voor effectief operationeel management en hoe deze weg te nemen.
 • Dagstart; Wat is het en hoe doe je het?
 • Keek op de week; Wat is het en hoe doe je het?
 • Visualisatie.
 • KPI's visualiseren op een prestatiebord.
 • Maken van een bord waarop duidelijk de actuele teamprestaties ten opzichte van KPI's worden bijgehouden. Dit bord wordt gebruikt bij dagelijkse teambespreking om prestaties te beoordelen en uitstaande punten aan te geven.
 • Een prestatiedialoog faciliteren.
 • Welke verschillende soorten beloningen kunnen helpen om de prestaties en het plezier van een team te vergroten.
 • Inleiding effectieve besturing van processen.
 • Het plannen van de klantvraag.
 • Het plannen van capaciteit (aanbod).

Duur van de training

Incompany: 3 dagen tot 4 dagen, afhankelijk van de maturity van de organisatie.

Inschrijven

Deze training kan op maat gemaakt worden en is momenteel alleen beschikbaar als incompanytraining.
Wilt u zich inschrijven of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Terug