Training Strategy Deployment - Hoshin Kanri

Strategy Deployment is in essentie een jaarlijkse werkmethode die uw organisatie ondersteunt met het daadwerkelijk realiseren van de lange termijn missie, visie en strategie. Sleutels tot succes zijn een duidelijke focus bepalen, prioriteiten kiezen, medewerkers betrekken, consensus bouwen rond kritische doelstellingen en een duidelijke, motiverende doorvertaling maken tot operationele KPI's op alle organisatieniveaus. Kortom het is een iteratief proces om uw medewerkers te betrekken bij de gekozen strategie, zodat ze concrete doeltoestanden uitwerken om deze te kunnen realiseren.

Deze training is geschikt voor

De Strategy Deployment training is geschikt voor teamleiders, managers, directeuren en Lean Professionals die zich bezighouden met het opstellen en doorvertalen van Missie, Visie en Strategie naar meetbare doelen op alle organisatieniveaus.

Wat levert deze training u op?

Na deze training bent u in staat om de visie en strategie van uw organisatie systematisch te implementeren. Het Strategy Deployment proces zorgt ervoor dat alle verbeteracties zijn gericht op het realiseren van de uitdagingen op weg naar de Visie. Door focus op wat belangrijk is, creëert u meer transparantie in communicatie en mobilisatie van uw medewerkers. Er wordt geen tijd verspild aan 'verbeteringen' die voor de klant of de organisatie geen of nauwelijks waarde hebben.

Inhoud training

U leert hoe u Strategy Deployment kunt toepassen in de praktijk, door op een visuele manier (X-Matrix) focus aan te brengen in uw lange termijn strategie, jaardoelen en de daarbij behorende projecten.
Door het koppelen van gedetailleerde A3 plannen aan de strategie, leert u iedereen op het juiste niveau in te schakelen bij verbetering, innovatie en aanpassing wat de betrokkenheid vergroot.

  • U leert hoe u de lange termijn strategie kunt doorvertalen naar andere afdelingen (catchball) en concrete acties
  • U leert de strategische KPI's te koppelen aan de operationele besturing (KPI's)
  • U leert leading indicatoren op te stellen
  • U leert projecten door te vertalen naar KPI's. Hierdoor weet iedereen in de organisatie wat zijn individuele bijdrage is bij realisatie van de lange termijn doelen
  • U leert de samenwerking en slagvaardigheid van uw medewerkers te vergroten

Met hulp van de prestatiedialoog (Kata), leert u kort cyclisch sturen en uw medewerkers op een coachende manier door middel van het neerzetten van leading indicatoren te begeleiden.

Materiaal

De training voorziet in een trainingsmanual met een overzichtelijk stappenplan.

Duur van de training

Twee dagen verspreid over een periode van 1 maand.

Deze training kan op maat gemaakt worden en is momenteel alleen beschikbaar als in-companytraining. Wilt u zich inschrijven of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Terug